Çalışma Alanlarımız

Ticaret Hukuku

Yerli ve yabancı ticaret şirketlerine şirketin kuruluş aşamasından başlamak üzere danışmanlık vermekte ve ticaret şirketlerinin şirket içi ya da dava ve icra takiplerine konu uyuşmazlıklarını çözme hususunda hizmet vermekteyiz.

Kira Hukuku

Yerli ve yabancı müvekkillerimize ev sahibi ya da kiracı olarak karşılaştıkları problemler konusunda danışmanlık vermekte ve bu konuda başta ihtarname gönderilmesi, tahliye davası takibi ve tahliye talepli icra dosyası takibi, kira ve aidat alacaklarının tahsili maksatlı icra takipleri olmak üzere hizmet vermekteyiz.

Ceza Hukuku

Yerli ve yabancı müvekkillerimize cezai sorumluluğun söz konusu olduğu ya da olabileceği her durumda soruşturmanın başından kovuşturmanın sonuna kadar ve sonrasında infaz aşamasında hizmet ve danışmanlık vermekteyiz.

Eşya ve Miras Hukuku

Yerli ve yabancı müvekkillerimize başta veraset ilamı (mirasçılık belgesi) alınması, İzale-i Şuyu (Ortaklığın giderilmesi), taşınır ve taşınmazların devri, el birliğiyle mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi ve ön alım hakkının kullanılması gibi eşya ve miras hukukuna ilişkin muhtelif uyuşmazlıklarda hizmet vermekteyiz. 

Kişiler Hukuku

İsim veya soyadın değiştirilmesi davası, Gaiplik davası, Cinsiyet değiştirme davaları, yaş düzeltme (küçültme/büyütme), nüfus kayıtlarının düzeltilmesi, dernek ve vakıfların kuruluşu vs. kişiler hukukuna ilişkin tüm hukuki uyuşmazlıklar hakkında müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. 

Aile Hukuku

Yerli ve yabancı müvekkillerimize aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme huzurunda ya da taraflar arasında protokol düzenlenerek çözülmesinde kanunlar ve uluslararası sözleşmeleri gözeterek hizmet vermekteyiz.Bu kapsamda başta çekişmeli boşanma davası, mal rejiminin tasfiyesi davası, kişisel ve ziynet eşyalarının iadesi, anlaşmalı boşanma davası ve anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenmesi, tedbir/yoksulluk/iştirak/yardım nafakası bağlanması ve nafakanın artırılması/azaltılması/kaldırılması davası, velayet davası, …

Aile Hukuku Devamı »

Bizi Arayın