İcra ve İflas Hukuku

Yerli ve yabancı müvekkillerimizin alacaklarını tahsil amacıyla her türlü icra takibi (ilamlı, ilamsı, kambiyo senetlerine mahsus icra takipleri vs.) başlatma, icra dosyalarının düzenli takibi ile alacağın tahsili hususunda özenle çalışma, icra dosyalarına yapılan itirazın iptali ya da kaldırılması davalarını açma ve takip etme, icra takiplerinde takibin türüne göre mümkün olan itiraz haklarını kullanma, borca ilişkin menfi tespit veya istirdat davaları açma ve sair İcra ve İflas Hukuku kaynaklı tüm uyuşmazlıkların çözümünde hizmet vermekteyiz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Arayın