dincerhukuk

Taşınmaz Edinerek İstisnai Yoldan Türk Vatandaşlığının Kazanılması

2016 yılında hem Türk Vatandaşlığı Kanunu hem de Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamına eklenen hükümlerle ülkemizde belli yatırımların yapılması yolu ile Türk vatandaşlığının kazanılmasının önü açılmıştır. Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai hallerin düzenlendiği TVK m. 12/1-b bendinde milli güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek bir halleri yok ise YUKK m. 31/1-j bendi uyarınca …

Taşınmaz Edinerek İstisnai Yoldan Türk Vatandaşlığının Kazanılması Devamı »

Kat Mülkiyeti Hukuku

Yerli ve yabancı müvekkillerimize kat malikleri kurulu toplantılarında, yönetim planının oluşturulmasında, alınacak kararlarda ve alınan kararlara itiraz edilmesinde danışmanlık ve hizmet vermekteyiz.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yerli ve yabancı müvekkillerimize gerek işçi gerek işveren konumlarında her türlü işçilik alacağı, işe iade davaları, ara buluculuk süreçleri, iş kazalarından doğan tazminat ve ceza davaları, sosyal güvenlik uyuşmazlıkları konusunda hizmet ve danışmanlık vermekteyiz. Ayrıca işveren konumundaki müvekkillerimize iş sözleşmeleri başta olmak üzere özlük dosyasında bulundurulması ve işveren yükümlülüklerinin yerine getirilmesi maksadı ile gerekli olan …

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Devamı »

Gayrimenkul Hukuku

Yerli ve yabancı müvekkillerimize gayrimenkul hukuku kapsamında tüm tapu işlemlerinde, satış ve satış vaadi sözleşmelerinde, kat karşılığı / arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde, kira sözleşmelerinde, tüm şerh ve beyan tesisi işlemlerinde, ön alım hakkının kullanılmasında, müdahalenin men-i, ecri misil, tapu iptal ve tescil, tapu kayıtlarının düzeltilmesi davalarının açılması ve takip edilmesinde hukuki danışmanlık ve hizmet …

Gayrimenkul Hukuku Devamı »

İkamet ve Vatandaşlık Başvurusu Süreçleri

Ofisimizin en yoğun faaliyet alanlarından biri olan İkamet ve Vatandaşlık Kazanım Süreçleri kapsamında ülkemizde uzun süre kalmak isteyen, ülkemize yatırım yapmak isteyen veya ülkemizde vatandaş olmak isteyen  yabancı müvekkillerimize kalışlarını yasal hale getirmeye yardımcı olmak adına ikamet başvurusu süreçlerinde, çalışma izni taleplerinde, bununla birlikte Türk Vatandaşlığı Kanunu gereği vatandaş olma şartlarını sağlayan yabancılara ve özellikle …

İkamet ve Vatandaşlık Başvurusu Süreçleri Devamı »

Yabancılar Hukuku

Ofisimizin en yoğun faaliyet alanlarından olan Yabancılar Hukuku kapsamında yabancı müvekkillerimize ülkemizde bulundukları süreçte karşılaşabilecekleri tüm hukuki ve idari problemler konusunda, yapmak istedikleri yatırımlar, kurmak istedikleri şirketler konularında kapsamlı bir danışmanlık vermekte ve bu problemlerin çözümünde tüm uyuşmazlık çözüm yolları dahilinde hizmet vermekteyiz.

Sigorta ve Tahkim Süreçleri

Yerli ve yabancı müvekkillerimize yurt içi veya yurt dışında geçirdikleri trafik kazaları, yurt dışı plakalı araç sahiplerinin Türkiye’de geçirdikleri kaza sonrasında araçlarında meydana gelen veya bedensel olarak uğradıkları zararların giderilmesi ve hızlı bir şekilde tazmini, tedavi giderlerinin karşılanması, maddi ve manevi tazminatlar, araç hasar değer kaybı bedelinin tazmini hususlarında ve her türlü sigorta uyuşmazlığı ile …

Sigorta ve Tahkim Süreçleri Devamı »

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Yerli ve yabancı müvekkillerimize tescilli ya da tescil etmek istedikleri marka, tasarım, coğrafi işaret, patentve faydalı modeller konusunda danışmanlık vermekte ve fikri mülkiyet hakkından ya da hakkın ihlalinden doğan dava ve süreçlerini Marka vekilimiz aracılığı ile takip ederek hizmet vermekteyiz.

İcra ve İflas Hukuku

Yerli ve yabancı müvekkillerimizin alacaklarını tahsil amacıyla her türlü icra takibi (ilamlı, ilamsı, kambiyo senetlerine mahsus icra takipleri vs.) başlatma, icra dosyalarının düzenli takibi ile alacağın tahsili hususunda özenle çalışma, icra dosyalarına yapılan itirazın iptali ya da kaldırılması davalarını açma ve takip etme, icra takiplerinde takibin türüne göre mümkün olan itiraz haklarını kullanma, borca ilişkin …

İcra ve İflas Hukuku Devamı »

İdare Hukuku

Yerli ve yabancı müvekkillerimize idare tarafından uğratıldıkları zararların tazmininde ve idari işlemlerin iptalinde danışmanlık ve hizmet vermekteyiz.

Bizi Arayın